Πως μπορώ να επιστρέψω ένα προϊόν;

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει αναιτιολόγητα και για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν που αγόρασε, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του προς το φαρμακείο στο [email protected]. Οι επιστροφές/αλλαγές γίνονται με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου Ν. 2251/1994, όπως αναλυτικότερα παρατίθενται οι σχετικοί όροι παρακάτω.

Ποιοι είναι οι όροι επιστροφής / αλλαγής ενός προϊόντος;

Η επιστροφή/αλλαγή προϊόντων γίνεται με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου Ν. 2251/1994, όπως αναλυτικότερα παρατίθενται παρακάτω:

  1. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
  2. Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση.
  3. Το επιστραφέν προϊόν δεν επιτρέπεται να έχει χρησιμοποιηθεί και να έχει υποστεί υλικές φθορές.
  4. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός από την περίπτωση που διαπιστώνονται πραγματικά ελαττώματα.
  5. Στην περίπτωση, κατά την οποία το προς επιστροφή προϊόν παραλαμβάνεται από την εταιρεία μας χωρίς προηγούμενη επιβάρυνση των εξόδων αποστολής, τα έξοδα αυτά παρακρατούνται από το προς επιστροφή χρηματικό ποσό.
  6. Ο αγοραστής οφείλει να τοποθετεί εντός της συσκευασίας και όλα τα απαραίτητα από το νόμο παραστατικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακύρωση της συγκεκριμένης πώλησης.

Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ως άνω όροι δεν πληρούνται, το προϊόν δε θα παραλαμβάνεται από το φαρμακείο και θα επιστρέφεται στον αποστολέα του, με χρέωση του ιδίου.

Τι συμβαίνει κατόπιν επιστροφής ενός προϊόντος;

Το φαρμακείο μας αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ομοειδές και καινούριο, σε περίπτωση που το αρχικό έχει αποδειχθεί ελαττωματικό (αντικατάσταση). Σε κάθε άλλη περίπτωση η εταιρεία παρέχει στον πελάτη ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας ίσης με την ιστορική αξία του προβληματικού προϊόντος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μιας νέας παραγγελίας με ένα ή περισσότερα προϊόντα της επιλογής του πελάτη.

Αν το ύψος της νέας παραγγελίας υπερβαίνει την αξία του εκπτωτικού κουπονιού, ο πελάτης καλείται να πληρώσει μόνο τη διαφορά. Αν το ύψος της νέας παραγγελίας είναι χαμηλότερο της αξίας του εκπτωτικού κουπονιού, η υπολοιπόμενη αξία του κουπονιού παραμένει διαθέσιμη για κάποια επόμενη παραγγελία.

Στην περίπτωση, κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο η αντικατάσταση του προϊόντος (με άλλο ίδιο ή διαφορετικό) δεν αποτελεί επιλογή του αγοραστή, δύναται να επιστραφεί το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για την ακυρωθείσα αγορά. Ο τρόπος επιστροφής του καθορίζεται σε συνεννόηση με το φαρμακείο.